Vách kính cố định khung nhôm hệ SXF01

Vách kính cố định khung nhôm hệ SXF01